KALİTE POLİTİKAMIZ

Ömür Çelik; şirket kalite politikasında “müşteri ihtiyacı, çalışan emniyeti ve doğaya saygı” sıralamasını eş zamanlı benimsemektedir. Ürün kalitesini maksimumda kullanırken, insanın ekosistemdeki dengesini ve önemini mutlaka göz önünde tutmaktadır.

Yüksek kalite standartlarında üretilen ve koşulsuz müşteri memnuniyetini hedefleyen çelikler, sahip oldukları kalite belgeleriyle hem müşteri hem de çalışan memnuniyetini garantilemektedir.

Her an değişebilen pazar koşullarında en ileri teknolojileri takip etmek, enerji ve doğal kaynak tüketimini verimli kullanmak, şirket kalite yönetim sistemimizin gerekliliklerine uymak ve bu sistemin sürekli geliştirilmesini sağlamak, etik değerlere önem vermek, ürün, hizmet, makine, yöntem, proses vb. her türlü yeni gelişmede çevre ve iş güvenliği unsurlarını göz önünde bulundurmak, riskleri kontrol altında tutarak güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve iş kazalarını en aza indirgemek, toplum menfaatlerini ön planda tutmak, insan odaklı bir yönetim şekli olan "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ"ni uygulayarak ilerlemek, şirketin başlıca kalite politikalarıdır.

İŞ SAĞLIĞI VE ÇEVRE

Ömür Çelik olarak tüm çalışanlarımıza müşterilerimize, tedarikçilerimize iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilinç ve kültürün oluşup daha güvenli ve sağlıklı iş ortamı yaratmak için aşağıdaki gereklilikleri gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz:

 • Yürürlükteki İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymak
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
 • Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlanmasını önlemek için sürekli iyileştirme yapmak,
 • Doğal kaynakları ekonomik ve verimli kullanıp, çevre kirliliğinin önlenmesi adına yok edilmesi gereken atıkların geri dönüşümün sağlanması için tüm tedbirleri almak,
 • Kurduğu sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyip ilgili tarafların denetimine açık tutmaktır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
 • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
 • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
 • Olası bilgi güvenliği risklerini yönetmek için gerekli altyapının kurulması ve sürekli geliştirilmesi
 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
 • İş / Hizmet sürekliğine bilgi güvenliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürebilirliğini sağlamayı,
 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.

LABORATUVAR

Üretim tesislerimizde üretilen çeliklerin uluslararası standartlara uygun şekilde üretiminin gerçekleştirilmesi için test laboratuvarlarımız bünyesinde aşağıdaki ölçüm cihazları kullanılmaktadır;

Spektral Analiz Cihazı

Portatif Ultrasonik Muayene Cihazı

Brinell ( HB) ,Rockwell (HRB-HRC), Vickers (HV) Sertliği Ölçme Cihazı.

Portatif Sertlik Ölçme Cihazı