پلیتیکاهای کیفیت

در پلیتیکای کیفیت شرکت اِمور چلیک همواره به "نیاز مشتری، امنیت کارگر و پرسنل، احترام به طبیعت" اهمیت بسزایی داده شده است. در کنار بهره مند ساختن مشتریان از بیشینه کیفیت در محصولات خود،تعادل و اهمیت انسان در اکوسیستم موکداً مورد توجه ما قرار گرفته است.

هدف ما تولید فولادهایی تولید شده با استانداردهای بالا و رضایتمندی بی قید و شرط مشتری بوده است. چنانچه با دارا بودن گواهی های کیفیت، هم رضایت مشتری و هم رضایت پرسنل را تضمین کرده ایم.

پلیتیکاهای مهم شرکت عبارتند از؛ پیگیری و تعقیب آخرین نوع تکنولوژی ها در بازار رقابت امروزی، استفاده بهینه و با بازدهی بالا از منابع طبیعی و انرژی، رعایت الزامات سیستم مدیریت کیفیت شرکت و فراهم نمودن توسعه پایدار این سیستم، اهمیت دادن به اصول و ارزشهای اخلاقی، توجه به اصول و عناصر ایمنی در کار و محیط زیست در توسعه های جدید از قبیل پروسه، روش، ماشین آلات، سرویس و محصول. فراهم کردن یک محیط کاری ایمن و کاهش پیشامدها و اتفاقات کاری با تحت کنترل درآوردن ریسک ها و خطرات، اهمیت دادن به موارد عام المنفعه، فراهم آوردن زمینه پیشرفت از طریق اجرای یک سبک مدیریتی مردم گرا بنام "مدیریت کیفیت جامع".

محیط زیست و ایمنی در کار

بمنظور ایجاد آگاهی و فرهنگ سلامت و ایمنی درکار برای کلیه فروشندگاه، مشتریان و کارکنان مان و همچنین ایجاد یک محیط کاری ایمن و سلامت ما بعنوان شرکت اُمور چلیک متعهد به فراهم نمودن الزامات زیر می باشیم:

  • رعایت کلیه مفاد مندرج در کلیه قوانین مرتبط با سلامت کار و حفاظت از محیط زیست
  • ایجاد آگاهی و دادن آموزش های لازمه جهت تضمین سلامت و امنیت کلیه کارکنان مان،
  • بهبود مستمر تاسیسات و تجهیزات برای جلوگیری از تکرار حوادث واقعی و اتفاقات ناگوار،
  • استفاده بهینه و با بازدهی بالا از منابع طبیعی، پیش گرفتن تدابیری برای بازیافت زباله ها بمنظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست،
  • کنترل سیستم و فعالیت های تاسیس شده توسط خود و صدور اجازه کنترل به اشخاص مرتبط.

آزمایشگاه

برای تولید فولادهای متناسب با استانداردهای جهانی (بین المللی) در سیستم های تولید ما، در آزمایشگاههای تست از دستگاهها و تجهیزات زیر بهره مند می شویم؛

دستگاه آنالیز طیفی

دستگاه معاینه اولتراسوند پرتابل

دستگاه اندازه گیری سفتی ویکرز، راک ول، برینل Brinell ( HB) ,Rockwell (HRB-HRC), Vickers

دستگاه سفتی پرتابل