طبقه بندی محصولات بر حسب کیفیت آنها

گروه فولاد کیفیت
فولادهای کربنی C8 (SAE 1008),    C10 (SAE 1010),   C22 (SAE 1020),   1025 SAE,   C30,   C30E,   CK30 (SAE 1030),   C35,   C35E,   CK35 (SAE 1035),    C40,   CK40 (SAE 1040),   C45,   C45E,   CK45,   C45R (SAE 1045),    C50,   C50E,   CK50,   C50R,   Cf53 (SAE 1050),    C60,   C60E,   CK60 (SAE 1060),   C70,   C70E,   CK70 (SAE 1070)
فولادهای اصلاحی 41Cr4 (SAE 5140),   41CrS4,   42CrMo4 (SAE 4140),   42CrMoS4,   34CrNiMo6 (SAE 4340),   34CrMo4 (SAE 4135),   25CrMo4 (SAE 4130),    50CrM4 (SAE 4150),   34Cr4 (SAE 5132),   37Cr4 (SAE 5135),   C22 (SAE 1020),   C35 (SAE 1035),   C45 (SAE 1045),   C55 (SAE1055),   C60 (SAE 1060)
فولادهای اتوماات 11SMnPb30 - (9SMnPb28) (SAE 12L13),   11SMnPb37 - (9SMnPb36) (SAE 12L14),    11SMn30 - (9SMn28) (SAE 1213),   11SMn37 - (9SMn36) (SAE1215)
فولادهای تیرچه ای 20NiCrMo2 (SAE 8620),  16MnCr5 – 1.7131 (SAE 5115),   20MnCr5 (SAE 5120),   16MnCrS5,  20MnCrS5,   17CrNiMo6,   16MnCrPb5,   15CrNi6,   18 CrNi8,   C10 (SAE 1010),   C15 (SAE 1015)
فولادهای ساختمانی S235JR,   S235J2G3 (St37-2),   S275JR,   S275J2G3 (St44-2),   S355JO,   S355JR,  S355J2G3 (ST52 -3),  E235 (ST50-2),   E335 (ST60-2),  E360 (ST70-2)
فولادهای میکروآلیاژی 38MnSiVSi,   38MnVS6,    SAE1141
فولادهای کمانی 60SiMn5,   55Cr3(SAE5155),    50CrV4 (SAE6150),    58CrV4
فولادهای بلبرینگی 100Cr6,   100CrMn6

طبقه بندی محصولات بر حسب شکل

شکل کیفیت ها سطح مقطع (میلی متر)
گرد فولاد نورد Ø 16-340
فولادهای کوبیده Ø 200-1200
فولادهای براق Ø 5-80
کویل (مفتول) Ø 5-40
شش داغ 17-70
سرد 5-60
مربعی داغ 8x8 – 800x800
سرد 5x5 – 60x60
لاما داغ 20x4 – 800x450
سرد 10x4 – 400x100