در مورد فرآیند تولید

بمنظور جوابگو بودن به نیاز فولاد براق با کیفیت در بازارهای جهانی و ترکیه، مرکز تولید فولاد براق در سال 2010 تاسیس گردید. در این مرکز فولاد براق با کیفیت بالا تحت نظارت پرسنل متخصص ما در حال تولید می باشد.

این مرکز با عملیات سرد که دارای ظرفیت تولید 100.000 تن در سال می باشد مدرنترین تکنولوژی های دنیا در آن بکار گرفته شده است. بدین ترتیب، اُمور چلیک با هدف قرار دادن موفقیت های مداوم و پی در پی در مسیر تبدیل شدن به یک مارک جهانی شناخته شده بطور مصمم قدم بر می دارد...

عملیات سرد سطح مقطع (میلی متر) استاندارد
میله برگرفته از میله Ø 18-60 EN 10278 h9-h10-h11
میله ساخته شده از مفتول Ø 5-35 EN 10278 h9-h10-h11
مربعی 5x5 - 32x32 EN 10278 h11
شش گوش hex 5-32 EN 10278 h11
کنترل تَرَک سطح سطح مقطع (میلی متر) استاندارد
میله ها Ø 5-65 EN 10277-1
میله های شش گوش hex 5-65 EN 10277-1

خطوط عملیات سرد

عملیات سرد، بدون اعمال هیچ گونه گرما و حرارتی، در دمای نرمال محیط، با کوچک کردن سطح مقطعباعث افزایش کیفیت براقیت سطح، بهبود تلرانس قطری و خطی می گردد. گروههای کیفیتی که تابع این نوع عملیات می توانند باشند عبارتند از؛ فولادهای کربنی، فولادهای اصلاحی، فولادهای تیرچه ای، فولادهای اتومات و فولادهای کمانی.

در تاسیسات عملیات سرد، بر روی قطعات با سطح مقطع گرد، شش گوش و مربعی عملیات کشش سرد به دو روش قابل اجراء می باشد؛
تولید سرد میله از میله

تولید سرد میله از مفتول

خطوط پایانی

در خطوط پایانی،

  • کنترل تَرَک (EN10277-1)
  • کنترل لیزری ابعاد و قطر
  • کنترل صاف و مستقیم بودن
  • کنترل صحت کیفیت از لحاظ شیمیایی مواد

بصورت آنلاین انجام میگیرد